loader

O nás

TreeWest

Zajišťujeme odborné práce v oboru kácení stromů a výškových prací. Touto činností se zabýváme cca 10 let. Splňujeme potřebná osvědčení, školení a pojištění pro případnou škodu.

Působíme převážně v těchto městech: Plzeň, Praha, Karlovy Vary a České Budějovice

Rizikové kácení stromů

Postupné kácení stromů je nejrizikovější část arboristiky. Nebezpečí by se v žádném případě nemělo podceňovat a práce by se měla vždy přenechat profesionálům. Aby nedošlo k poškození objektů pod stromem, využívají se kombinace různých kladek, blokantů, tření atd. Výhoda postupného kácení stromů je míra minimálního nebo žádného poškození okolí stromu .Před kácení posuzujeme zejména statické poměry káceného stromu, zdravotní stav stromu, umístění a okolí stromu.

Spolupracovník, který spouští odřezávané části ze stromu dolů, musí rovněž brát zřetel na působící fyzikální síly jako jsou např. tření, dynamické zatížení lana, kotevní prvky atd.

Ve stromolezecké praxi při postupném kácení si stromolezec ani jeho spolupracovník na zemi nemůže dovolit udělat sebemenší chybu, protože každá chyba při této práci způsobuje nepřípustné následky.

Kontaktní informace

  • info@kaceni-vyskoveprace.cz
  • +420 777-815-206